Teksten

Tijdens de opgraving wilt u de omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte houden van de werkzaamheden. Na afloop wilt u de resultaten van het harde werken natuurlijk presenteren. Ik verzorg publieksvriendelijke teksten voor uw informatieve brochures, tekstborden bij de opgraving of populair-wetenschappelijke publicaties.